Komisjoni rakendusmäärus (El) 2021/428, 10. märts 2021, millega võetakse vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 kohaseks toimeainete heakskiitmise taotluste või heakskiitmise tingimuste muutmise taotluste esitamiseks vajalikud standardandmevormingud (EMPs kohaldatav tekst)