Tribunalens dom (andra avdelningen) av den 16 mars 2016.#Hydrex NV mot Europeiska kommissionen.#Avtal om subvention i fråga om ett finansiellt instrument för miljön – Begäran om återkrav – Verkställbart beslut i den mening som avses i artikel 299 FEUF – Motiveringsskyldighet – Felaktig bedömning – Force majeure.#Mål T-45/15. Tribunalens dom (andra avdelningen) av den 16 mars 2016