Kohtuasi C-258/18: Euroopa Kohtu (kuues koda) 13. veebruari 2020. aasta määrus (Centrale Raad van Beroepi eelotsusetaotlus – Madalmaad) – H. Solak versus Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv) (Eelotsusetaotlus – Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 99 – EMÜ-Türgi assotsiatsioonileping – Lisaprotokolli artikkel 59 – Otsus nr 3/80 – Türgi päritolu võõrtöötajate sotsiaalkindlustus – Elukohatingimusest loobumine – Artikkel 6 – Lisahüvitis – Peatumine – Vastuvõtva liikmesriigi kodakondsusest loobumine – Määrus (EÜ) nr 883/2004 – Spetsiaalsed mitteosamakselised rahalised erihüvitised – Elukohatingimus)