Euroopa Liidu lepingu konsolideeritud versioon#V JAOTIS - ÜLDSÄTTED LIIDU VÄLISTEGEVUSE KOHTA NING ERISÄTTED ÜHISE VÄLIS- JA JULGEOLEKUPOLIITIKA KOHTA#2. peatükk - Erisätted ühise välis- ja julgeolekupoliitika kohta#1. jagu - Ühissätted#Artikkel 23