Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1947 al Comisiei din 22 noiembrie 2019 privind autorizarea gumei cassia ca aditiv pentru hrana pisicilor și a câinilor (Text cu relevanță pentru SEE)