Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/711 ze dne 27. května 2020, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2020/47 o ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020) 3556) (Text s významem pro EHP)