Seznam odobrenih objektov v državah članicah za obdelavo živil in živilskih sestavin z ionizirajočim sevanjem (v skladu s členom 7(4) Direktive 1999/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonodaje držav članic o živilih in živilskih sestavinah, obsevanih z ionizirajočim sevanjem) (To besedilo razveljavlja in nadomešča besedilo, objavljeno v UL C 265, 1.9.2012, str. 3 .)