Lista instalațiilor aprobate pentru tratarea produselor și ingredientelor alimentare cu radiații ionizante în statele membre [În conformitate cu articolul 7 alineatul (4) din Directiva 1999/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului de apropiere a legislațiilor statelor membre privind produsele și ingredientele alimentare tratate cu radiații ionizante] (Prezentul text anulează și înlocuiește textul publicat în JO C 265, 1.9.2012, p. 3 )