Lista ta’ faċilitajiet approvati għat-trattament ta’ oġġetti tal-ikel u ingredjenti tal-ikel b’radjazzjoni jonizzanti fl-Istati Membri (Skont l-Artikolu 7(4) tad-Direttiva 1999/2/KE tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li jikkonċernaw ikel u ingredjenti tal-ikel trattati b’radjazzjoni li tionizza) (Dan it-test jikkanċella u jissostitwixxi t-test ippubblikat f’ ĠU C 265, 1.9.2012, p. 3 )