Dalībvalstīs apstiprināto iekārtu, kas paredzētas pārtikas un pārtikas sastāvdaļu apstrādei ar jonizējošo starojumu, saraksts (Saskaņā ar 7. panta 4. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 1999/2/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pārtiku un pārtikas sastāvdaļām, kas ir apstrādātas ar jonizējošo radiāciju) (Ar šo tekstu atceļ un aizstāj tekstu, kas publicēts OV C 265, 1.9.2012., 3. lpp. )