Patvirtintų įmonių, kuriose maisto produktai ir maisto sudedamosios dalys apdorojamos jonizuojančiaja spinduliuote, valstybėse narėse sąrašas (Pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1999/2/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su jonizuojančiąja spinduliuote apdorotais maisto produktais ir jų ingredientais, suderinimo 7 straipsnio 4 dalį) (Šiuo tekstu panaikinamas ir pakeičiamas tekstas, paskelbtas OL C 265, 2012 9 1, p. 3 )