Kirjalik küsimus E-7175/10 Mara Bizzotto (EFD) komisjonile. Kriis ja mikroettevõtjad Portugalis