Eelnõu: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi kohta (uuesti sõnastatud) (esimene lugemine) Seadusandliku akti vastuvõtmine