Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1572 av den 28 oktober 2020 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/626 vad gäller förteckningar över tredjeländer eller regioner i dessa från vilka det är tillåtet att föra in mjölkprodukter och insekter till Europeiska unionen (Text av betydelse för EES)