Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1572 z dne 28. oktobra 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/626 glede seznamov tretjih držav in njihovih regij, iz katerih je dovoljen vnos mlečnih proizvodov in žuželk v Evropsko unijo (Besedilo velja za EGP)