Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1572 van de Commissie van 28 oktober 2020 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/626 betreffende lijsten van derde landen en regio’s daarvan waaruit de binnenkomst in de Europese Unie van zuivelproducten en insecten is toegestaan (Voor de EER relevante tekst)