Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1572 tat-28 ta’ Ottubru 2020 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/626 fir-rigward tal-listi ta’ pajjiżi terzi u reġjuni tagħhom li minnhom hu awtorizzat id-dħul fl-Unjoni Ewropea ta’ prodotti tal-ħalib u ta’ insetti (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)