Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1572 (2020. gada 28. oktobris), ar ko attiecībā uz tādu trešo valstu vai to reģionu sarakstiem, no kuriem atļauts ievest Eiropas Savienībā piena produktus un kukaiņus, groza Īstenošanas regulu (ES) 2019/626 (Dokuments attiecas uz EEZ)