Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1572 2020 m. spalio 28 d. kuriuo dėl trečiųjų šalių ir jų regionų, iš kurių į Europos Sąjungą leidžiama įvežti pieno gaminius ir vabzdžius, sąrašų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/626 (Tekstas svarbus EEE)