Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.10052 — Eni/UFG (Assets)) (EØS-relevant tekst) 2021/C 5/03