KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Kolmas aruanne Türgi edusammude kohta viisanõude kaotamise tegevuskava nõuete täitmisel$