Kirjalik küsimus E-7179/10 Mara Bizzotto (EFD) komisjonile. Kriis ja mikroettevõtjad Slovakkias