SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie korzystania z podróżnego ubezpieczenia medycznego na podstawie art. 15 rozporządzenia (WE) nr 810/2009 przez posiadaczy wizy w trakcie ich pobytu w państwach członkowskich