ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με τη χρήση ταξιδιωτικής ιατρικής ασφάλισης, σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009, από κατόχους θεώρησης κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στα κράτη μέλη