ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o využívání cestovního zdravotního pojištění podle článku 15 nařízení (ES) č. 810/2009 držiteli víz během jejich pobytu v členských státech