Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/1283, annettu 29 päivänä heinäkuuta 2019, Japanin oikeudellisen ja valvontakehyksen tunnustamisesta luottoluokituslaitoksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1060/2009 vaatimuksia vastaavaksi (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)