Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.7751 – CVC Capital Partners SICAV-FIS SA/PKP Energetyka SA) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP)