Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.7751 – CVC Capital Partners SICAV-FIS SA / PKP Energetyka SA) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ)