Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.7751 – CVC Capital Partners SICAV-FIS SA / PKP Energetyka SA) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (Text s významem pro EHP)