Rådets ståndpunkt (EU) nr 2/2010 vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik Antagen av rådet den 22 februari 2010 Text av betydelse för EES