Stanowisko przyjęte przez Radę (UE) nr 2/2010 w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy Przyjęte przez Radę w dniu 22 lutego 2010 r. Tekst mający znaczenie dla EOG