Позиция (EC) № 2/2010 на Съвета на първо четене с оглед приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейска железопътна мрежа за конкурентоспособен товарен превоз Приета от Съвета на 22 февруари 2010 година текст от значение за ЕИП