Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2020/247, 18. veebruar 2020, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus „Queso Castellano“ (KGT)