Paziņojums par konkrētu antidempinga pasākumu gaidāmajām termiņa beigām2020/C 40/05