Sprawa T-692/19: Skarga wniesiona w dniu 8 października 2019 r. – Rentokil Initial i Rentokil Initial 1927/Komisja