Decyzja Rady (UE) 2020/2062 z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie stanowiska, jakie należy zająć w imieniu Unii Europejskiej w ramach Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia ustanowionej na mocy Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, w odniesieniu do zmiany tego Układu w drodze zastąpienia protokołu 4 do niego, dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” i metod współpracy administracyjnej