A Tanács (EU) 2020/2062 határozata (2020. december 7.) az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Albán Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás által létrehozott Stabilizációs és Társulási Tanácsban az említett megállapodásnak a „származó termékek” fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 4. jegyzőkönyve felváltásával történő módosításával kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspontról