Rådets afgørelse (EU) 2020/2062 af 7. december 2020 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Stabiliserings- og Associeringsrådet, der er oprettet ved stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Albanien på den anden side, til ændringen af aftalen ved erstatning af dens protokol 4 om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og om metoder til administrativt samarbejde