Rozhodnutí Rady (EU) 2020/2062, ze dne 7. prosince 2020 o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Radě stabilizace a přidružení zřízené Dohodou o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé ke změně uvedené dohody nahrazením protokolu 4 k ní o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce