Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1005 ze dne 9. července 2020, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (Text s významem pro EHP)