Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/1347, 8. august 2019, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis [„Roquefort“ (KPN)]