Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1688 a Comisiei din 7 noiembrie 2018 de acordare a unor derogări Slovaciei în ceea ce privește furnizarea de statistici în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1099/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile în domeniul energiei [notificată cu numărul C(2018) 7304] (Text cu relevanță pentru SEE.)