Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1688 tas-7 ta' Novembru 2018 li tagħti derogi lis-Slovakkja fir-rigward tal-provvediment tal-istatistika skont ir-Regolament (KE) Nru 1099/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika dwar l-enerġija (notifikata bid-dokument C(2018) 7304) (Test b'rilevanza għaż-ŻEE.)