Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1688 (2018. gada 7. novembris), ar ko Slovākijai piešķir atkāpes attiecībā uz statistikas datu sniegšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1099/2008 par enerģētikas statistiku (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 7304) (Dokuments attiecas uz EEZ.)