Rozhodnutí Rady (EU) 2019/1393, přijaté vzájemnou dohodou se zvolenou předsedkyní Komise, ze dne 10. září 2019, kterým se přijímá seznam dalších osob, jež Rada navrhuje jmenovat členy Komise