Rozhodnutie Rady z 26. februára 1996 o uzatvorení Dohody o vedecko-technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Kanadou