96/219/EG: Besluit van de Raad van 26 februari 1996 tot sluiting van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en Canada