Rozhodnutí Rady ze dne 26. února 1996 o uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Kanadou