Liidetud kohtuasjad C-512/11 ja C-513/11: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 13. veebruari 2014 . aasta otsus (Työtuomioistuini eelotsusetaotlus — Soome) — Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry versus Terveyspalvelualan Liitto ry (C-512/11), Ylemmät Toimihenkilöt (YTN) ry versus Teknologiateollisuus ry, Nokia Siemens Networks Oy (C-513/11) (Sotsiaalpoliitika — Direktiiv 92/85/EMÜ — Töötajate ohutuse ja tervise kaitse — Rasedad, hiljuti sünnitanud või rinnaga toitvad töötajad — Rasedus- ja sünnituspuhkus — Töötasu säilimine ja/või õigus piisavale toetusele — Direktiiv 96/34/EÜ — Raamkokkulepe lapsehoolduspuhkuse kohta — Individuaalne õigus saada lapsehoolduspuhkust lapse sünni või lapsendamise korral — Töötingimused ja töötasu — Riiklik kollektiivleping — Töötajad, kes on kasutanud rasedus- ja sünnituspuhkust pärast tasustamata lapsehoolduspuhkuse katkestamist — Keeldumine maksta töötasu rasedus- ja sünnituspuhkusel viibitava aja eest)