Zadeva C-213/18: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 7. novembra 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale ordinario di Roma – Italija) – Adriano Guaitoli in drugi/easyJet Airline Co. Ltd (Predhodno odločanje – Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah – Pristojnost in priznavanje ter izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah – Uredba (EU) št. 1215/2012 – Člen 7(1)(a) – Sodišče, pristojno v zadevah v zvezi s pogodbenimi razmerji – Skupna pravila glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov – Uredba (ES) št. 261/2004 – Členi 5, 7, 9 in 12 – Montrealska konvencija – Pristojnost – Člena 19 in 33 – Odškodninski zahtevek in zahtevek za povračilo škode, ki je nastala zaradi odpovedi in zamude letov)